YANGIN DOLABI

Günümüzde yaşanan hızlı kentleşmeyle artan büyük ticari ve endüstriyel yapılar ve konutlarda yangın felaketiyle her geçen gün daha fazla karşılaşılmaktadır. Buna, ülkemizde uygulanan yasa, yönetmelik ve standartların ihtiyaca cevap vermekten uzak oluşu ile yapı teknolojisinde varolan teknik uygulama ve denetimlerin yetersizliği de eklenince durum daha da vahim bir hal almaktadır. Yangından doğabilecek zararları önlemenin yolu, yangına neden olabilecek riskleri ortadan kaldırmaktır. Yangın güvenlik önlemlerinin alınmasının yangın söndürmekten daha ekonomik olduğu gerçeği unutulmamalıdır. Bu nedenle yangın söndürme cihaz ve sistemlerindeki gelişim yakından takip edilmeli ve yenilikler süratle uygulama alanına sokulmalıdır.

Ülkemizde yangın güvenlik önlemlerinin bilincine henüz tam anlamıyla varılamamış olması nedeniyle söz konusu cihaz ve sistemlerin gerek üretim aşamalarında gerekse kullanım alanlarında yeterli özen gösterilmemektedir. Örneğin, yangın söndürme ve güvenlik cihazları için kalite sertifikasyonu zorunluluğu bulunmamaktadır. Sektör, bu düzensiz ve disiplinsiz ortamdan dolayı fazla büyüyememekte ve uluslararası platformlarda önemli bir paya sahip olamamaktadır.

İnsan hayatı için büyük önemi olan ve olası yangın durumlarında yangının söndürülmesi için YANGIN DOLAPLARI ve olay yerinin acil tahliye edilmesini sağlayan YANGIN KAPILARI özellikle kalabalık kitlelerin yaşadığı alanlarda ve insan hareketliliğinin yoğun olduğu mekanlarda hayati önem arz etmektedir. Yangın dolaplarının ve kapılarının artık yasalar ile de desteklenen ve belirli sayıdaki insanların ikamet ettiği ve bulunduğu yerlerde kullanımı zorunludur.